Konsultacje społeczne dot. projektu „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Jarosławskiego na lata 2020 – 2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027″ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  • Wydrukuj
  • Email
  • Konsultacje społeczne dot. projektu „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Jarosławskiego na lata 2020 – 2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027″ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.. Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) Starosta Jarosławski informuje o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzony:projekt „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Jarosławskiego na lata 2020 – 2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027″ oraz Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Jarosławskiego na lata 2020 – 2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027”.Obwieszczenie o możliwości składania uwag do programu oraz projekty dokumentów zamieszczono w załącznikach.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) Starosta Jarosławski informuje o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzony:

  • projekt „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Jarosławskiego na lata 2020 – 2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027″ oraz
  • Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Jarosławskiego na lata 2020 – 2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027”.

Obwieszczenie o możliwości składania uwag do programu oraz projekty dokumentów zamieszczono w załącznikach.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: przyg.B.Mazur
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro
Opis rodzaju/przyczyny ostatniej zmiany:
korekta edytorska
23 marca 2021
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Konsultacje społeczne dot. projektu „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Jarosławskiego na lata 2020 – 2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027″ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
11:24:26
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Konsultacje społeczne dot. projektu „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Jarosławskiego na lata 2020 – 2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027″ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
11:22:23
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Konsultacje społeczne dot. projektu „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Jarosławskiego na lata 2020 – 2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027″ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
11:21:37
Barbara Wawro utworzył nowy pozycję o tytule Konsultacje społeczne dot. projektu „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Jarosławskiego na lata 2020 – 2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027″ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
11:17:54