Obwieszczenie GN.6853.7.2020 w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

  • Wydrukuj
  • Email
  • Obwieszczenie GN.6853.7.2020 w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w jednostce ewiden-cyjnej 180402_1 Miasto Radymno, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obręb ewidencyjny 180402_1.0001 Radymno jako działki: nr nr: 687, 2330/13, 2330/14

w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w jednostce ewiden-cyjnej 180402_1 Miasto Radymno, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obręb ewidencyjny 180402_1.0001 Radymno jako działki: nr nr: 687, 2330/13, 2330/14

Załączniki do pobrania

Obwieszczenie GN.6853.7.2020plik w formacie .PDF (19 Pobrań)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: przyg. Grażyna Pajda
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Łukasz Pamuła
Data publikacji:
18 marca 2021
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Obwieszczenie GN.6853.7.2020 w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
09:56:56
04 lutego 2021
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Obwieszczenie GN.6853.7.2020 w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
08:26:41