Obwieszczenie GN.683.30.2020 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania

  • Wydrukuj
  • Email
  • Obwieszczenie GN.683.30.2020 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania. Starosta Jarosławski zawiadamia, że postępowanie administracyjne wszczęte z urzędu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomość położoną w jedn. ewid. Miasto Jarosław, w obrębie ewid. Jarosław Obręb 4, oznaczoną jako działka o numerze 38/66 o pow. 0,0452 ha,

Starosta Jarosławski zawiadamia, że postępowanie administracyjne wszczęte z urzędu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomość położoną w jedn. ewid. Miasto Jarosław, w obrębie ewid. Jarosław Obręb 4, oznaczoną jako działka o numerze 38/66 o pow. 0,0452 ha,

Załączniki do pobrania

Obwieszczenie GN.683.30.2020plik w formacie .PDF (9 Pobrań)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: przyg. B.Salzberg-Marszał
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Łukasz Pamuła
Data publikacji:
04 stycznia 2021
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Obwieszczenie GN.683.30.2020 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania
08:25:11