ZP.272.20.2023 (2) „Usługi ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych dla Starostwa Powiatowego w Jarosławiu na okres 12 miesięcy”

  • Wydrukuj
  • Email
  • ZP.272.20.2023 (2) „Usługi ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych dla Starostwa Powiatowego w Jarosławiu na okres 12 miesięcy”. Podmiot ogłaszający przetarg: Powiat Jarosławski Termin składania ofert: 05.02.2024 r. godz. 10.00 Postępowanie prowadzone jest przez M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. SWZ oraz inne dokumenty wymagane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych publikowane są na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/876555 Wykonawca pobierający SWZ ze strony internetowej, wskazanej powyżej, zobowiązany jest do jej monitorowania w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż mogą być tam zamieszczane zmiany, wyjaśnienia oraz uzupełnienia treści SWZ, które będą wiążące dla Wykonawcy.

Podmiot ogłaszający przetarg:

Powiat Jarosławski


Termin składania ofert:

05.02.2024 r. godz. 10.00

Postępowanie prowadzone jest przez M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. SWZ oraz inne dokumenty wymagane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych publikowane są na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/876555 Wykonawca pobierający SWZ ze strony internetowej, wskazanej powyżej, zobowiązany jest do jej monitorowania w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż mogą być tam zamieszczane zmiany, wyjaśnienia oraz uzupełnienia treści SWZ, które będą wiążące dla Wykonawcy.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: przyg. M.Radzyniak
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Łukasz Pamuła
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Łukasz Pamuła

Brak działań do pokazania