Zarządzanie kryzysowe

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zorganizowane jest na bazie Referatu Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, z siedzibą w budynku: Starostwa Powiatowego w JarosławiuII-gie piętro pok. 237-239ul. Jana Pawła II nr 1737-500…
Data publikacji:
POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Powołany na podstawie: Art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2019.1398 ze zmianami), Zarządzenia Nr 11/2018 Starosty Jarosławskiego z…
Data publikacji: