Wydrukuj tę stronę

Ogłoszenie GKN.6822.66.2017 z 1 lipca 2021 r. o zwołaniu zebrania uczestników scalenia

Jarosław, dnia 1 lipca 2021 r.

GKN.6822.66.2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 30 oraz art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zmianami),

STAROSTA JAROSŁAWSKI

zwołuje się zebranie uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin.
Zebranie odbędzie się w dniu 20 lipca 2021 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Remizie OSP w Rzeplinie.

Cel spotkania:

Wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia zatwierdzonego decyzją Starosty Jarosławskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. o znaku GKN.6822.66.2017
Za datę objęcia w posiadanie przez uczestników scalenia nowo wydzielonych gruntów uważa się termin zebrania.
Termin tej jest skuteczny także w stosunku do uczestników scalenia nie biorących udziału w zebraniu.
W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 uczestnictwo w zebraniu wiąże się z koniecznością przestrzegania obecnie obowiązujących zasad i ograniczeń.
W załączeniu informacje w tym zakresie.

Załączniki do pobrania

Warunki uczestnictwa w zebraniuplik w formacie .PDF (181 Pobrań)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: K.Blajer
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania