Wydrukuj tę stronę

Ogłoszenie

o zwołaniu zebrania uczestników scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin

Załączniki do pobrania

Ogłoszenieplik w formacie .PDF (263 Pobrań)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikowane przez: przyg. K. Blajer
Data publikacji:
22 sierpienia 2022
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Ogłoszenie o okazania projektu scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka w okresie: sierpień 2022 r. - styczeń 2023 r.
09:19:01
08 sierpienia 2022
Łukasz Demski utworzył nowy pozycję o tytule Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, działki nr 480 i 484 w m. Hawłowice
09:45:36
22 lipca 2022
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego w celu pozbawienia prawa własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej 180401_1 Miasto Jarosław, obręb ewidencyjny 180401_1.0005 Jarosław obręb 5, działka nr 107/2
09:10:51
20 lipca 2022
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w jednostce ewidencyjnej Jarosław obręb 5, dz. nr 2160/2 i 2160/4 oraz dz. 856 i 1062 - Rozbórz Długi
08:36:55
18 lipca 2022
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule Ogłoszenie o konkursie z 30 czerwca 2022 r. -1 - anulowane
10:38:24
14 lipca 2022
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Ogłoszenie GKN-GK.6822.7.2021 Starosty Jarosławskiego w sprawie wydłużenia terminu okazania projektu scalenia gruntów do dnia 31 sierpnia 2022r.
08:58:41