Karta usługi K-13 Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem

 • Wydrukuj
 • Email
 • Karta usługi K-13 Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem. Podstawa prawna:Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.poz.256 z zm..), Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz.110 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U.z 2019r. poz. 2130 z zm. ) Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2019 r. poz.1610 z zm.) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z zm.) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2019r. poz.2214 z późn.zm.) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz.1000 z póżn. zm.) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U.2016 poz.1084.).Wymagane dokumenty: Wypełniony wniosek oraz:dowód rejestracyjny, karta pojazdu, jeżeli była wydana, wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem, faktura lub rachunek za montaż w/w instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem, pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta), dowód tożsamości, dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.Dokumenty należy złożyć w wydz. Komunikacji, II piętro pokoje 201-204 Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17 Opłaty: Od dokonywanej adnotacji opłat nie pobiera się.W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną w kasie parter, pok. 27 lub na rachunek Urzędu Miasta Jarosławia - opłaty skarbowe Termin i sposób załatwienia: Dokonanie stosownego wpisu w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów Tryb odwoławczy: Na decyzję odmawiającą dokonania adnotacji w dowodzie rejestracyjnym przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Kontakt merytoryczny: wydz. Komunikacji, II piętro pokoje 201-204 Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17 tel. 16 624 62 30, 16 624 62 39 email pojazdy@powiat.jaroslaw.pl Uwagi: W przypadku, gdy termin następnego badania technicznego pojazdu zapisany w dowodzie rejestracyjnym przekracza rok od daty montażu instalacji gazowej, istnieje konieczność skrócenia terminu następnego badania technicznego do roku. W takim wypadku organ rejestrujący zgodnie z przepisami zamieszcza w dowodzie rejestracyjnym termin następnego badania technicznego, ustalając ten termin na rok od dnia montażu instalacji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.poz.256 z zm..),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz.110 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U.z 2019r. poz. 2130 z zm. )
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2019 r. poz.1610 z zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2019r. poz.2214 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz.1000 z póżn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U.2016 poz.1084.).

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek oraz:

 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
 • faktura lub rachunek za montaż w/w instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),
 • dowód tożsamości,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

Dokumenty należy złożyć w wydz. Komunikacji, II piętro pokoje 201-204 Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17

Opłaty:

Od dokonywanej adnotacji opłat nie pobiera się.
W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną w kasie parter, pok. 27 lub na rachunek Urzędu Miasta Jarosławia - opłaty skarbowe

Termin i sposób załatwienia:

Dokonanie stosownego wpisu w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów

Tryb odwoławczy:

Na decyzję odmawiającą dokonania adnotacji w dowodzie rejestracyjnym przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Kontakt merytoryczny:

wydz. Komunikacji, II piętro pokoje 201-204 Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17 tel. 16 624 62 30, 16 624 62 39 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi:

W przypadku, gdy termin następnego badania technicznego pojazdu zapisany w dowodzie rejestracyjnym przekracza rok od daty montażu instalacji gazowej, istnieje konieczność skrócenia terminu następnego badania technicznego do roku. W takim wypadku organ rejestrujący zgodnie z przepisami zamieszcza w dowodzie rejestracyjnym termin następnego badania technicznego, ustalając ten termin na rok od dnia montażu instalacji.

Załączniki do pobrania

Wniosek o dokonanie adnotacjiplik w formacie .DOC (434 Pobrań)
Upoważnienie/pełnomocnictwoplik w formacie .DOC (308 Pobrań)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania