Wydrukuj tę stronę

K - Wydział Komunikacji

Naczelnik wydziału - Wacław Szkoła
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon/Faks: 16 624 62 42

pokój nr 208, II piętro

Z-ca naczelnika wydziału - Elżbieta Kędzia
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 230, II piętro

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon/Faks: 16 624 62 42

pokój nr 201-203, II piętro

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 207, II piętro

Zadania:

w zakresie rejestracji pojazdów:

 • dokonywanie rejestracji i czasowej rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych oraz nalepek kontrolnych,
 • przyjmowanie zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, a także dokonywanie wpisów w dowodzie rejestracyjnym z tego tytułu,
 • dokonywanie wyrejestrowania pojazdów,
 • dokonywanie czasowego wycofania pojazdów z ruchu,
 • wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych oraz nalepek kontrolnych,
 • wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu oraz decyzji o wykonaniu i umieszczeniu zastępczej tabliczki znamionowej,
 • kierowanie pojazdu do badania technicznego,
 • przyjmowanie do depozytu oraz wydawanie z depozytu zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu oraz tablic rejestracyjnych,
 • przekazywanie do instytutu transportu samochodowego kopii dokumentów identyfikacyjnych pojazdów,
 • dokonywanie i wykreślanie w systemie komputerowym wpisu o zajęciu pojazdu na wniosek sądu, prokuratury, komornika, urzędu skarbowego, itp.,
 • prowadzenie w systemie teleinformatycznym wykazu dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń pojazdów oraz wykazu tablic rejestracyjnych,
 • sporządzanie comiesięcznej informacji podatkowej dla gmin (wykaz pojazdów ciężarowych),
 • sporządzanie comiesięcznego wykazu pojazdów zarejestrowanych dla urzędu skarbowego,
 • udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń w zakresie rejestracji pojazdów na żądanie uprawnionych podmiotów;

w zakresie praw jazdy:

 • prowadzenie zadań związanych z wydawaniem, zatrzymywaniem, cofaniem i przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami,
 • kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne jak również kursy reedukacyjne oraz nadzór nad ich wykonywaniem,
 • nadzorowanie szkół nauki jazdy i instruktorów tej nauki,
 • udostępnianie danych osobowych ujętych w bazie danych wydziału dla potrzeb policji, urzędu skarbowego, zakładu ubezpieczeń społecznych i innych instytucji,
 • wydawanie zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane;

w zakresie transportu i drogownictwa:

 • prowadzenie zadań związanych z koordynowaniem rozkładów jazdy oraz wydawaniem licencji, zezwoleń i zaświadczeń na przewóz osób lub rzeczy,
 • nadzorowanie zezwoleń regularnych licencji, zezwoleń, zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne,
 • nadzorowanie stacji diagnostycznych i diagnostów,
 • wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad organizacją ruchu drogowego,
 • wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny,
 • współdziałanie w akcjach ratowniczych w razie zagrożenia bezpieczeństwa na drogach,
 • prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów oraz zapewnieniem parkingu strzeżonego dla pojazdów, o którym mowa w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • prowadzenie postępowań w sprawach o przepadek na rzecz powiatu, pojazdu usuniętego z drogi w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym przy współpracy z właściwymi rzeczowo komórkami organizacyjnymi.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania