Wydrukuj tę stronę

A - Wydział Administracyjny

Naczelnik wydziału - Beata Czerwińska-Dusiłło
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon/Faks: 16 624 62 49

parter, pok. 27A

 

pokój nr 27B,  parter


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 1, parter


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 2, parter

 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 324, III piętro

 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokój nr 142, I piętro

 

parter, pok. 3

 

Zadania:

w zakresie spraw administracyjnych:

 • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w artykuły biurowe oraz sprzęt teleinformatyczny; zakupem usług pocztowych; zamawianiem, ewidencjonowaniem oraz likwidacją pieczątek i pieczęci urzędowych;
 • zapewnieniem łączności w obiektach urzędu;
 • obsługą techniczno-administracyjną spotkań organizowanych w sali narad, w tym zapewnienie obsługi informatycznej podczas sesji rady;
 • prowadzenie biura rzeczy znalezionych oraz postępowań w tym zakresie;
 • prenumerata prasy; zakup literatury fachowej i innych wydawnictw, prowadzenie ewidencji zakupionych wydawnictw i wydawanie ich do użytku pracownikom;
 • prowadzenie tablicy ogłoszeń;
 • gospodarowanie taborem samochodów służbowych, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy kierowców;
 • prowadzenie spraw socjalnych pracowników;
 • realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów samorządowych;

w zakresie sekretariatu:

 • prowadzenie i obsługa sekretariatu starosty i wicestarosty;
 • prowadzenie książki kontroli zewnętrznych;
 • wystawanie delegacji służbowych pracownikom oraz prowadzenie rejestru wydanych delegacji;
 • prowadzenie ewidencji przyjęć klientów przez starostę i wicestarostę;

w zakresie biura podawczego:

 • prowadzenie i obsługa biura podawczego;
 • obsługa elektronicznej skrzynki podawczej;
 • przyjmowanie korespondencji, w tym: faksów, ofert przetargowych i konkursowych;
 • rejestracja korespondencji wpływającej w systemie informatycznym;
 • dokonywanie rozdziału korespondencji oraz przekazywanie jej do dekretacji właściwym osobom i organom;
 • wysyłanie pism urzędowych, w tym prowadzenie rejestru przesyłek wychodzących;
 • doręczanie przesyłek adresatom miejscowym;
 • obsługa centrali telefonicznej;

w zakresie archiwum zakładowego:

 • prowadzenie i obsługa archiwum zakładowego;
 • przyjmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych;
 • przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji, prowadzenie skontrum dokumentacji;
 • porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym;
 • udostępnianie przechowywanej dokumentacji;
 • wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej;
 • przeprowadzanie kwerend archiwalnych;
 • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu;
 • przygotowywanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym;
 • sprawowanie nadzoru nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt;

w zakresie administrowania nieruchomością urzędu oraz gospodarki środkami rzeczowymi:

 • prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem i oddawaniem w najem własnych obiektów i pomieszczeń;
 • dokonywanie przeglądów technicznych;
 • prowadzenie wykazu obiektów i pomieszczeń (książki obiektów, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej, dokumentacji przeglądów technicznych);
 • prowadzenie spraw związanych z konserwacją i remontem budynków i urządzeń technicznych w tych budynkach;
 • przygotowywanie i zapewnienie w części merytorycznej dokumentacji niezbędnej do udzielania zamówień publicznych na usługi związane z konserwacją i remontami obiektów;
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji umów (zleceń, zamówień, fakturowania) w zakresie obsługi budynków, w tym dostawy mediów komunalnych;
 • zapewnienie utrzymania porządku i czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektów, w tym pielęgnacja zieleni;
 • prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem dostępu do pomieszczeń oraz mienia urzędu;
 • współpraca z inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie zapewnienia przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego;
 • zaopatrzenie techniczne na cele wyposażenia budynku oraz gospodarowanie składnikami rzeczowymi majątku ruchomego i prowadzenie jego ewidencji;

w zakresie spraw związanych z mieniem powiatu:

 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia;
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, przekazywaniem lub likwidacją zbędnych składników majątku ruchomego znajdującego się w urzędzie i nieruchomościach nieprzekazanych w trwały zarząd innym jednostkom organizacyjnym;

w zakresie informatyki:

 • administrowanie systemami informatycznymi, archiwizowanie danych oraz kontrola legalności systemów;
 • prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania;
 • administrowanie lokalną siecią komputerową;
 • administrowanie elektronicznym obiegiem dokumentów;
 • administrowanie stroną www powiatu przy współpracy z Głównym specjalistą ds. Komunikacji Medialnej;
 • koordynowanie prac związanych z e-administracją, wdrażanie nowych e-usług w tym kart usług;
 • serwisowanie sprzętu komputerowego;
 • zapewnienie niezbędnych dla pracy urzędu usług teleinformatycznych oraz zarządzanie infrastrukturą techniczną w tym zakresie;
 • nadzór nad wdrażaniem i eksploatacją systemów teleinformatycznych i oprogramowania;
 • wykonywanie prac związanych z bieżącą obsługą systemów teleinformatycznych, w tym tworzenie kopii bezpieczeństwa, archiwizowanie baz danych, profilaktyka antywirusowa;
 • udzielanie instruktażu z systemów teleinformatycznych używanych w urzędzie oraz nadzorowanie poprawności obsługi sprzętu elektronicznego;
 • zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
 • współpraca z Inspektorem Ochrony Danych przy realizacji polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemach teleinformatycznych;
 • przygotowywanie dokumentacji na dostawy i usługi w zakresie informatyzacji;
 • utrzymanie infrastruktury oraz nadzorowanie ciągłości dostarczania usług zewnętrznych w zakresie usług teleinformatycznych;
 • przeciwdziałanie dostępowi osób nieuprawnionych do systemów informatycznych;
 • prowadzenie BIP przy współpracy z komórkami organizacyjnymi.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania