Wydrukuj tę stronę

B - Referat Bezpieczeństwa

Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych - Kierownik referatu - Krzysztof Kowal
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon/Faks: 16 624 63 05

pokój nr 239, II pietro

 

Zadania:

w zakresie bezpieczeństwa:

 • zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy staroście,
 • przygotowanie staroście propozycji rocznej oceny stanu bezpieczeństwa powiatu na podstawie otrzymanych sprawozdań właściwych służb i instytucji;

w zakresie zarządzania kryzysowego:

 • opracowywanie i przedkładanie Wojewodzie Podkarpackiemu do zatwierdzenia Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego,
 • opracowywanie i aktualizacja Powiatowego Planu Operacyjnego Ochrony przed Powodzią oraz przygotowanie projektu oceny zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
 • opracowywanie i aktualizacja Planu Dystrybucji Preparatów Jodowych na terenie powiatu,
 • realizacja zaleceń do Powiatowych Planów Zarządzania Kryzysowego,
 • przygotowanie dla organów gmin zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego oraz ich uzgadnianie,
 • koordynowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu,
 • zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
 • współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 • realizowanie zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 • wykonywanie przedsięwzięć wynikających z Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu jarosławskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny,
 • określenie propozycji zadań Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na obszarze powiatu, uzgodnienie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz przedłożenie staroście zarządzenia w przedmiotowej sprawie,
 • obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

w zakresie obrony cywilnej:

 • opracowywanie i aktualizacja Powiatowego Planu Obrony Cywilnej, uzgodnienie z Wojewodą Podkarpackim,
 • uzgadnianie Gminnych Planów Obrony Cywilnej,
 • organizowanie i przygotowanie do działań formacji obrony cywilnej oraz opracowywanie planów ich działania,
 • opracowywanie i aktualizacja Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla powiatu,
 • przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu ostrzegania o zagrożeniach,
 • uzgadnianie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie Ksiąg Magazynowych stanu ilościowego sprzętu OC oraz wybrakowanie zużytego sprzętu,
 • prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej oraz magazynu przeciwpowodziowego,
 • organizowanie i koordynacja szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
 • organizowanie i prowadzenie treningów w radiowej Sieci Zarządzania Starosty,
 • aktualizacja baz danych dotyczących publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych, sprawdzenie poprawności ich funkcjonowania,
 • opracowanie zbiorczego zestawienia z przeglądu studni awaryjnych realizowanego przez szefów OC Miast i Gmin;

w zakresie obronności:

 • opracowanie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Jarosławskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny i zatwierdzenie przez Wojewodę Podkarpackiego,
 • uruchamianie i realizacja zadań ujętych w Planie Operacyjnym,
 • opracowywanie i aktualizacja Powiatowego Planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,
 • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, zabezpieczenie organizacji i funkcjonowania stanowiska kierowania starosty,
 • organizowanie akcji kurierskiej Administracji Publicznej, sporządzanie i aktualizacja planów akcji,
 • planowanie, organizacja i realizacja szkolenia obronnego,
 • prowadzenie spraw reklamowania osób (z urzędu i na wniosek) od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
 • organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w tym prac Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz jej końcowe rozliczenie,
 • prowadzenie Kancelarii Materiałów Niejawnych oraz archiwizacja dokumentów.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania