Wydrukuj tę stronę

RPP - Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu

Naczelnik wydziału - Elżbieta Pazyniak
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pokoje nr 234-236, II piętro

 

Zadania:

w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego i absorpcji środków unijnych:

 • koordynowanie realizacji i aktualizacji strategii rozwoju powiatu,
 • gromadzenie i upowszechnianie informacji oraz prowadzenie działań mających na celu pozyskiwanie środków pomocowych, w szczególności pochodzących z funduszy strukturalnych i programów pomocowych unii europejskiej, programów krajowych oraz programów państw trzecich,
 • przygotowywanie projektów obejmujących absorpcję środków, o których mowa w ust. 2 oraz ich wdrażanie,
 • zapewnienie sprawnego przepływu informacji i korespondencji pomiędzy komórkami organizacyjnymi i powiatowymi jednostkami, dotyczących spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy pomocowych na realizację zadań powiatu,
 • wdrażanie, koordynowanie i monitorowanie realizacji oraz rozliczanie projektów w ramach programów pomocowych,
 • współpraca z instytucjami wdrażającymi programy pomocowe, w tym z urzędem marszałkowskim województwa podkarpackiego, ministerstwami oraz instytucjami polskimi i zagranicznymi w zakresie realizacji zadań samorządu wynikających z procesu absorbcji środków pomocowych;

 w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i nadzoru nad działalnością stowarzyszeń:

 • realizacja zadań powiatu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 • przygotowanie projektów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 • realizacja zadań określonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 • koordynacja działań komórek organizacyjnych i powiatowych jednostek w zakresie realizacji działań określonych w programach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 • realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem powiatowej rady działalności pożytku publicznego,
 • prowadzenie rejestrów stowarzyszeń, stowarzyszeń zwykłych, oddziałów terenowych stowarzyszeń oraz fundacji działających na terenie powiatu,
 • prowadzenie spraw w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, w tym stowarzyszeń zwykłych,
 • prowadzenie ewidencji klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych,
 • prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością klubów sportowych, w tym uczniowskich klubów sportowych,
 • prowadzenie ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej;

w zakresie promocji:

 • opracowywanie planów finansowania działań z zakresu promocji powiatu,
 • prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i realizacją strategii promocji powiatu,
 • sporządzanie rocznych planów działań w zakresie promocji,
 • przygotowywanie publikacji własnych cyklicznych i periodycznych,
 • opracowywanie projektów materiałów promocyjnych powiatu,
 • prowadzenie ewidencji materiałów promocyjnych oraz spraw związanych z ich dystrybucją na cele promocyjne,
 • prowadzenie rocznego kalendarza imprez w powiecie,
 • uczestniczenie w uroczystościach powiatowych, imprezach kulturalnych, konferencjach, spotkaniach, wystawach oraz przygotowywanie relacji i sprawozdań z tych wydarzeń oraz podjętych podczas nich działań promocyjnych,
 • sporządzanie dokumentacji fotograficznej na potrzeby informacyjne i promocyjne,
 • przygotowywanie zaproszeń,
 • prowadzenie spraw związanych z obejmowaniem patronatem honorowym starosty i udziału starosty w komitetach honorowych,
 • udział w projektach zewnętrznych służących promocji powiatu,
 • przygotowywanie raportu o stanie powiatu;

w zakresie kultury:

 • opracowywanie planów finansowania działań z zakresu kultury,
 • prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej i twórczości artystycznej,
 • ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz ich organizacja,
 • współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości oraz imprez artystycznych i rozrywkowych,
 • prowadzenie spraw związanych z działalnością powiatowych instytucji kultury;

w zakresie sportu i turystyki:

 • opracowywanie planów finansowania działań z zakresu sportu i kultury fizycznej,
 • prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności z zakresu sportu i kultury fizycznej,
 • ustalanie założeń programowych imprez i wydarzeń z zakresu kultury fizycznej o zasięgu powiatowym oraz ich organizacja,
 • współdziałanie w organizacji wydarzeń z zakresu sportu i kultury fizycznej;

w zakresie współpracy zagranicznej:

 • prowadzenie spraw w zakresie współpracy zagranicznej,
 • organizacja wyjazdów zagranicznych i współpraca z komórkami organizacyjnymi przy obsłudze delegacji zagranicznych,
 • monitoring realizacji zawartych porozumień z partnerami zagranicznymi,
 • monitoring kontaktów zagranicznych powiatowych jednostek.

 

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania