Wydrukuj tę stronę

PM - Główny Specjalista ds. Komunikacji Medialnej

Zadania:

 • kreowanie i popularyzacja wizerunku powiatu;
 • tworzenie i realizacja contentu promocji i "polityki medialnej" - samodzielnie i we współpracy z Wydziałem Rozwoju i Promocji Powiatu;
 • opracowywanie i realizacja strategii działań w social mediach w oparciu o cele powiatu zarówno krótkoterminowe jak i długoterminowe (strategiczne) i uzgadnianie działań w tym zakresie ze starostą;
 • rekomendowanie i realizowanie działań w social mediach w oparciu o potrzeby komórek organizacyjnych w związku z bieżącymi potrzebami, w tym min.: odpowiadanie na pytania użytkowników platform - komentarze, wiadomości prywatne;
 • przygotowanie i dystrybucja materiałów prasowych do mediów;
 • współpraca marketingowa w zakresie "polityki medialnej" z podmiotami zewnętrznymi;
 • reprezentowanie urzędu na targach, eventach;
 • prowadzenie imprez organizowanych przez urząd;
 • współpraca w zakresie przygotowania materiałów promocyjnych;
 • przygotowywanie raportów (co pół roku) z podejmowanych zadań oraz rekomendowanie przyszłych działań w oparciu o wyciągane wnioski;
 • dokonywanie wstępnej autoryzacji wywiadów prasowych starosty oraz innych osób upoważnionych do ich udzielenia;
 • aktualizowanie oraz nadzór merytoryczny nad stroną internetową powiatu;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi i powiatowymi jednostkami w zakresie tworzenia internetowego serwisu aktualności;
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z regionalnymi ośrodkami masowego przekazu i inspirowanie dziennikarzy do podejmowania tematyki z zakresu zadań realizowanych przez powiat;
 • przygotowywanie pism gratulacyjnych, listów okolicznościowych;
 • koordynowanie spraw związanych z opracowaniem i realizacją strategii powiatu;
 • bieżące monitorowanie możliwości pozyskania środków krajowych i unijnych w ramach naborów ogłaszanych przez różne instytucje.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro
Opis rodzaju/przyczyny ostatniej zmiany:
Aktualizacja tekstu

Brak działań do pokazania