Wydrukuj tę stronę

AW - Audytor Wewnętrzny

Marzena Kaczor-Schmidt
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I piętro, pok. 136

 

Zadania:

 • Przeprowadzanie zadań audytowych przewidzianych w rocznym planie audytu wewnętrznego, jak również zadań audytowych poza planem, a także czynności doradczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Planowanie i programowanie audytu wewnętrznego, w tym dokonywanie identyfikacji i analizy ryzyka obejmującej wszystkie zidentyfikowane obszary ryzyka w jednostce sektora finansów publicznych i jednostkach podległych.
 • Zbieranie informacji o działalności poddanej audytowi, w tym analiza znajdujących się
  w jednostce dokumentów i innych materiałów niezbędnych do określenia obszarów ryzyka związanego z funkcjonowaniem jednostki i realizacji audytu wewnętrznego.
 • Badanie i ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemu kontroli zarządczej w zakresie działalności poddanej audytowi wewnętrznemu, w tym wyrażanie opinii na temat skuteczności istniejących w niej mechanizmów kontrolnych.
 • Dokonywanie oceny działań podejmowanych w jednostce pod względem efektywności, oszczędności i wydajności wykorzystywania posiadanych zasobów.
 • Dokonywanie oceny procedur funkcjonujących w jednostce oraz ustalanie, czy zapewnią one osiąganie zamierzonych celów i czy są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Dokonywanie oceny działań podejmowanych w celu zapobiegania powstawaniu nieprawidłowości w zakresie działalności poddanej audytowi.
 • Nadzór nad dokumentami roboczymi dotyczącymi audytu, prowadzenie akt stałych i bieżących audytu.
 • Przedstawianie staroście niezależnych, obiektywnych i bezstronnych opinii o działalności poddanej audytowi.
 • Dokonywanie i aktualizowanie oceny potrzeb audytu wewnętrznego w jednostce będącej podstawą opracowania rocznego planu audytu wewnętrznego.
 • Opracowywanie sprawozdań z przyjętych ustaleń, uwag, wniosków i rekomendacji dotyczących podniesienia skuteczności działań podejmowanych w zakresie działalności poddawanej audytowi.
 • Wykonywanie czynności doradczych w zakresie niezależnego i obiektywnego badania systemów zarządzania i kontroli w urzędzie.
 • Ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości w oparciu o fakty i na podstawie dowodów.
 • Wskazywanie rekomendacji zmierzających do zapobiegania i likwidowania nieprawidłowości.
 • Uzyskiwanie informacji na temat działań podjętych w celu realizacji zaleceń oraz stopnia realizacji wydanych rekomendacji.
 • Dokonywanie czynności sprawdzających realizację wydanych zaleceń oraz przedstawianie wyników staroście i kierownikom odpowiedzialnym za badane obszary działalności.
 • Opracowywanie zgodnie z przepisami prawa, rocznego planu audytu wewnętrznego na podstawie analizy ryzyka oraz rocznego sprawozdania z realizacji planu audytu wewnętrznego dla urzędu.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Administrator
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania