Wydrukuj tę stronę

Zgoda na dokonany szacunek gruntów

Na zebraniu uczestników scalenia zwołanym przez Starostę Jarosławskiego w dniu 7.01.2020 r. obecni na zebraniu uczestnicy wyrazili, w formie uchwały zgodę na dokonany szacunek gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin – stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zmianami).

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikowane przez: przyg. K. Blajer
Data publikacji:

Brak działań do pokazania