Kopia ZP.272.1.82.2020 (2) - przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia pod nazwą: „Remont balkonów od strony północnej oraz wykonanie instalacji odgromowej w budynku położonym w Jarosławiu, ul. Grunwaldzkiej 7,

  • Wydrukuj
  • Email
  • Kopia ZP.272.1.82.2020 (2) - przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia pod nazwą: „Remont balkonów od strony północnej oraz wykonanie instalacji odgromowej w budynku położonym w Jarosławiu, ul. Grunwaldzkiej 7,. Nazwa zamówienia: „Remont balkonów od strony północnej oraz wykonanie instalacji odgromowej w budynku położonym w Jarosławiu, ul. Grunwaldzkiej 7, na działce nr ewid. 2349/1, obręb nr 5” - zamówienie o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 30 000 euro). Podmiot ogłaszający przetarg: Powiat Jarosławski - Zarząd Powiatu Jarosławskiego Termin składania ofert: 23.10.2020 r. do godz. 10:00

Nazwa zamówienia: „Remont balkonów od strony północnej oraz wykonanie instalacji odgromowej w budynku położonym w Jarosławiu, ul. Grunwaldzkiej 7, na działce nr ewid. 2349/1, obręb nr 5” - zamówienie o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 30 000 euro).

Podmiot ogłaszający przetarg: Powiat Jarosławski - Zarząd Powiatu Jarosławskiego

Termin składania ofert: 23.10.2020 r. do godz. 10:00

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Artur Trojnar
Data wytworzenia dokumentu:
Dział: Przetargi
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Łukasz Pamuła
15 października 2020
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule Kopia ZP.272.1.82.2020 (2) - przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia pod nazwą: „Remont balkonów od strony północnej oraz wykonanie instalacji odgromowej w budynku położonym w Jarosławiu, ul. Grunwaldzkiej 7,
13:21:51