Obwieszczenie GN.6853.46.2022 z dnia 23.05.2023 r.

  • Wydrukuj
  • Email
  • Obwieszczenie GN.6853.46.2022 z dnia 23.05.2023 r.. Starosta Jarosławski zawiadamia, że w dniu 23.05.2023 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A w Lublinie, została wydana decyzja o znaku GN.6853.46.2022, w trybie przepisów art. 124 i 124a powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180409_2 Rokietnica, w obrębie ewidencyjnym 180409_2.0001 Czelatyce, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 631 o pow. 1,4571 ha i 1337 o pow. 0,1174 ha, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A., na zajęcie ww. nieruchomości, w związku z zamiarem realizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowych nN 0,4 kV na działkach nr 631 i 1337 oraz budowie złącza licznikowego ZL-1 na działce nr 1337 – zgodnie z ostateczną decyzją Wójta Gminy Rokietnica z dnia 19.03.2021 r., o znaku: RRIB.6733.2.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa linii kablowych SN 15 kV, nN, 0,4 kV, teletechnicznej kanalizacji światłowodowej, wolnostojącej stacji transformatorowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czelatyce – Zadanie 2, na terenie działek nr (…) 631, (…), 1337, (…) obręb Czelatyce, Gmina Rokietnica (…)” wraz z załącznikami, obejmującą m.in. ww. działki.

Starosta Jarosławski zawiadamia, że w dniu 23.05.2023 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A w Lublinie, została wydana decyzja o znaku GN.6853.46.2022, w trybie przepisów art. 124 i 124a powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w jednostce ewidencyjnej 180409_2 Rokietnica, w obrębie ewidencyjnym 180409_2.0001 Czelatyce, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 631 o pow. 1,4571 ha i 1337 o pow. 0,1174 ha, poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A., na zajęcie ww. nieruchomości, w związku z zamiarem realizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowych nN 0,4 kV na działkach nr 631 i 1337 oraz budowie złącza licznikowego ZL-1 na działce nr 1337 – zgodnie z ostateczną decyzją Wójta Gminy Rokietnica z dnia 19.03.2021 r., o znaku: RRIB.6733.2.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa linii kablowych SN 15 kV, nN, 0,4 kV, teletechnicznej kanalizacji światłowodowej, wolnostojącej stacji transformatorowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czelatyce – Zadanie 2, na terenie działek nr (…) 631, (…), 1337, (…) obręb Czelatyce, Gmina Rokietnica (…)” wraz z załącznikami, obejmującą m.in. ww. działki.

Załączniki do pobrania

Obwieszczenie GN.6853.46.2022plik w formacie .PDF (11 Pobrań)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Urszula Buczan
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Łukasz Pamuła
Data publikacji:
25 maja 2023
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Obwieszczenie GN.6853.46.2022 z dnia 23.05.2023 r.
08:00:08