Obwieszczenie GN.683.85.2022 z dnia 22.11.2022 r.

  • Wydrukuj
  • Email
  • Obwieszczenie GN.683.85.2022 z dnia 22.11.2022 r.. Starosta Jarosławski podaje do publicznej wiadomości, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej z urzędu, dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w jedn. ewid. 180407_4 Miasto Pruchnik, obręb ewidencyjny 180407_4.0001 Pruchnik, oznaczoną jako działka nr 3500/1 o pow. 0,0008 ha, która powstała z podziału działki nr 3500 o pow. 0,2218 ha (brak księgi wieczystej)

Starosta Jarosławski podaje do publicznej wiadomości, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wszczętej z urzędu, dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w jedn. ewid. 180407_4 Miasto Pruchnik, obręb ewidencyjny 180407_4.0001 Pruchnik, oznaczoną jako działka nr 3500/1 o pow. 0,0008 ha, która powstała z podziału działki nr 3500 o pow. 0,2218 ha (brak księgi wieczystej)

Załączniki do pobrania

Obwieszczenie GN.683.85.2022plik w formacie .PDF (7 Pobrań)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: przyg. M.Gigoń
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Łukasz Pamuła
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Łukasz Pamuła
23 listopada 2022
Łukasz Pamuła zmienił pozycję o tytule Obwieszczenie GN.683.85.2022 z dnia 22.11.2022 r.
08:35:42