Obwieszczenie GN.683.8.2020 w sprawie wydania decyzji

  • Wydrukuj
  • Email
  • Obwieszczenie GN.683.8.2020 w sprawie wydania decyzji. o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w jedn. ewid. Miasto Jarosław, w obrębie ewid. Jarosław Obręb 4, oznaczoną jako działka o numerze: 39 o pow. 0,1784 ha.

o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w jedn. ewid. Miasto Jarosław, w obrębie ewid. Jarosław Obręb 4, oznaczoną jako działka o numerze: 39 o pow. 0,1784 ha.

Załączniki do pobrania

Obwieszczenie GN.683.8.2020plik w formacie .PDF (6 Pobrań)

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: przyg. B.Salzberg-Marszał
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikowane przez: Łukasz Pamuła
Data publikacji:
16 listopada 2020
Łukasz Pamuła utworzył nowy pozycję o tytule Obwieszczenie GN.683.8.2020 w sprawie wydania decyzji
08:29:27