Informacja o wydaniu decyzji Nr 208/2022 z dnia 13.05.2022r., znak: AB-AAB.6740.173.2022

  • Wydrukuj
  • Email
  • Informacja o wydaniu decyzji Nr 208/2022 z dnia 13.05.2022r., znak: AB-AAB.6740.173.2022. Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2373 ze zm./ informuję o wydaniu decyzji Nr 208/2022 z dnia 13.05.2022r., znak: AB-AAB.6740.173.2022 zmieniającej ostateczną decyzję Starosty Jarosławskiego Nr 450/2021 z dnia 02.07.2021r. znak: AB-AAB.6740.374.2021 - pozwolenie na budowę obejmujące: rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku wystawienniczo-handlowego z częścią magazynową i zapleczem socjalno-administracyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną /place, drogi utwardzone, parkingi z miejscami postojowymi, sieci, przyłącza: wodociągowe i przeciwpożarowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczne, gazowe/ na działkach nr ewid. gr. 2957/5, 2958, 2957/4, 2957/1, 2957/2, 2948, 2949, 2950 położonych w obrębie ewidencyjnym: Jarosław Obręb 5, jednostka ewidencyjna: Miasto Jarosławw zakresie zmiany charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego:a) wysokości w zakresie przekraczającym 2%,b) liczby kondygnacji. Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu ul. Jana Pawła II nr 17, 37-500 Jarosław w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym telefonicznym potwierdzeniu dnia oraz godziny spotkania w tut. Starostwie.Treść decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu tj. od dnia 16.05.2022r. do dnia 30.05.2022r.

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2373 ze zm./ informuję o wydaniu decyzji Nr 208/2022 z dnia 13.05.2022r., znak: AB-AAB.6740.173.2022 zmieniającej ostateczną decyzję Starosty Jarosławskiego Nr 450/2021 z dnia 02.07.2021r. znak: AB-AAB.6740.374.2021 - pozwolenie na budowę obejmujące: rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku wystawienniczo-handlowego z częścią magazynową i zapleczem socjalno-administracyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną /place, drogi utwardzone, parkingi z miejscami postojowymi, sieci, przyłącza: wodociągowe i przeciwpożarowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczne, gazowe/ na działkach nr ewid. gr. 2957/5, 2958, 2957/4, 2957/1, 2957/2, 2948, 2949, 2950 położonych w obrębie ewidencyjnym: Jarosław Obręb 5, jednostka ewidencyjna: Miasto Jarosław
w zakresie zmiany charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego:
a) wysokości w zakresie przekraczającym 2%,
b) liczby kondygnacji.

Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu ul. Jana Pawła II nr 17, 37-500 Jarosław w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym telefonicznym potwierdzeniu dnia oraz godziny spotkania w tut. Starostwie.
Treść decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu tj. od dnia 16.05.2022r. do dnia 30.05.2022r.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: przyg.B.Borys
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro
13 maja 2022
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Informacja o wydaniu decyzji Nr 208/2022 z dnia 13.05.2022r., znak: AB-AAB.6740.173.2022
12:22:16
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Informacja o wydaniu decyzji Nr 208/2022 z dnia 13.05.2022r., znak: AB-AAB.6740.173.2022
12:21:09
Barbara Wawro utworzył nowy pozycję o tytule Informacja o wydaniu decyzji Nr 208/2022 z dnia 13.05.2022r., znak: AB-AAB.6740.173.2022
11:45:16