Informacja AB-AAB.6740.1109.2020

  • Wydrukuj
  • Email
  • Informacja AB-AAB.6740.1109.2020. Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 30.11.2020r. znak: AB-AAB.6740.1109.2020 Nr 1067/2020 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę: 1) budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,8 MW w miejscowości Wólka Pełkińska na działce nr ewid. gr. 554, 555, gmina Jarosław. Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II Nr 17, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu (tel. 16/ 624-62-67), w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 30.11.2020r. znak: AB-AAB.6740.1109.2020 Nr 1067/2020 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę:

1) budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,8 MW w miejscowości Wólka Pełkińska na działce nr ewid. gr. 554, 555, gmina Jarosław.

Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II Nr 17, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu (tel. 16/ 624-62-67), w godzinach pracy Urzędu.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Autor dokumentu: Anna Płachetka
Data wytworzenia dokumentu:
Opublikował: Barbara Wawro
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro
01 grudnia 2020
Barbara Wawro zmienił pozycję o tytule Informacja AB-AAB.6740.1109.2020
14:30:29
Barbara Wawro utworzył nowy pozycję o tytule Informacja AB-AAB.6740.1109.2020
14:27:43