AB.6740.3.62.2015

  • Wydrukuj
  • Email
  • AB.6740.3.62.2015. Numer rejestru organu: AB.6740.3.62.2015 Data zgloszenia: 07.12.2015 Inwestor:PGE DYSTRYBUCJA S.A. Opis: Budowa  linii kablowej nn 0,4kV wraz z przyłączami kablowymi, demontaż istniejących przyłączy napowietrznych, przebudowa linii kablowej nn 0,4kV w m. Munina, gm. Jarosław, dz. nr ewid. gr. 920, 441/5, 912/3, 893, 892, 911, 918/2, 890, 891/3. Termin rozpoczęcia: 11.01.2016r.

Numer rejestru organu: AB.6740.3.62.2015

Data zgloszenia: 07.12.2015

Inwestor:PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Opis: Budowa  linii kablowej nn 0,4kV wraz z przyłączami kablowymi, demontaż istniejących przyłączy napowietrznych, przebudowa linii kablowej nn 0,4kV w m. Munina, gm. Jarosław, dz. nr ewid. gr. 920, 441/5, 912/3, 893, 892, 911, 918/2, 890, 891/3.

Termin rozpoczęcia: 11.01.2016r.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikowane przez: przyg.P.Lichtarki
Data publikacji:

Brak działań do pokazania

Więcej w tej kategorii: