AB.6740.3.63.2015

  • Wydrukuj
  • Email
  • AB.6740.3.63.2015. Numer rejestru organu: AB.6740.3.63.2015 Data zgloszenia: 09.12.2015 Inwestor:PGE DYSTRYBUCJA S.A. Opis: Demontaż linii napowietrznej nN 0,4kV gołej, budowa linii napowietrznej nN 0,4kV izolowanej, budowa linii kablowej nN 0,4kV, budowa przyłączy napowietrznych nN 0,4kV oraz kablowych nN 0,4kV w m. Zgoda, gm. Jarosław, dz. nr ewid. gr. 261/3, 261/2, 261/6, 261/5, 261/7, 261/8, 299/2, 299/1, 193/4, 193/5, 192/1, 194/2, 193/2, 197/1, 197/2, 262, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248/1, 248/2, 249, 250, 251, 252, 258, 259, 260, 240, 224/1, 224/2, 224/3, 224/4, 224/5, 224/6, 236, 235, 234, 233/1, 233/2, 232, 227, 226, 225, 223, 222/2, 222/3, 222/4, 214/2, 214/1, 213, 212, 215, 216, 217, 218, 220, 211. Termin rozpoczęcia: 12.01.2016r. Postanowienie o uzupełnienie braków z art. 30 ust.5c PB z: 21.12.2015r.  do 22.01.2016r.

Numer rejestru organu: AB.6740.3.63.2015

Data zgloszenia: 09.12.2015

Inwestor:PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Opis: Demontaż linii napowietrznej nN 0,4kV gołej, budowa linii napowietrznej nN 0,4kV izolowanej, budowa linii kablowej nN 0,4kV, budowa przyłączy napowietrznych nN 0,4kV oraz kablowych nN 0,4kV w m. Zgoda, gm. Jarosław, dz. nr ewid. gr. 261/3, 261/2, 261/6, 261/5, 261/7, 261/8, 299/2, 299/1, 193/4, 193/5, 192/1, 194/2, 193/2, 197/1, 197/2, 262, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248/1, 248/2, 249, 250, 251, 252, 258, 259, 260, 240, 224/1, 224/2, 224/3, 224/4, 224/5, 224/6, 236, 235, 234, 233/1, 233/2, 232, 227, 226, 225, 223, 222/2, 222/3, 222/4, 214/2, 214/1, 213, 212, 215, 216, 217, 218, 220, 211.

 

Termin rozpoczęcia: 12.01.2016r.

Postanowienie o uzupełnienie braków z art. 30 ust.5c PB z: 21.12.2015r.  do 22.01.2016r.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikowane przez: przyg.P.Lichtarki
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania

Więcej w tej kategorii: