AB.6740.3.40.2015

  • Wydrukuj
  • Email
  • AB.6740.3.40.2015. Numer rejestru organu: AB.6740.3.40.2015 Data zgloszenia: 06.10.2015 Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Opis: Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nn, wymianie dwóch przyłączy napowietrznych oraz budowie przyłącza w m. Tuligłowy, gm. Rokietnica, dz. nr ewid. gr. 86, 97, 311/2, 308, 307 Termin rozpoczęcia: 30.11.2015

Numer rejestru organu: AB.6740.3.40.2015

Data zgloszenia: 06.10.2015

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Opis: Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nn, wymianie dwóch przyłączy napowietrznych oraz budowie przyłącza w m. Tuligłowy, gm. Rokietnica, dz. nr ewid. gr. 86, 97, 311/2, 308, 307

Termin rozpoczęcia: 30.11.2015

 

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikowane przez: przyg.P.Lichtarki
Data publikacji:

Brak działań do pokazania

Więcej w tej kategorii: