AB.6740.3.35.2015

  • Wydrukuj
  • Email
  • AB.6740.3.35.2015. umer rejestru organu: AB.6740.3.35.2015 Data zgłoszenia: 26.08.2015 Inwestor:PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie Opis: budowa lini napowietrznej  kablowej nN 0,4kV z przyłączami w miejscowości  Skołoszów, Gmina Radymno, działka: 1097/1, 1095/2. Termin rozpoczęcia robót: 30.09.2015

umer rejestru organu: AB.6740.3.35.2015

Data zgłoszenia: 26.08.2015

Inwestor:PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie

Opis: budowa lini napowietrznej  kablowej nN 0,4kV z przyłączami w miejscowości  Skołoszów, Gmina Radymno, działka: 1097/1, 1095/2.

Termin rozpoczęcia robót: 30.09.2015

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikowane przez: przyg.P.Lichtarki
Data publikacji:

Brak działań do pokazania

Więcej w tej kategorii: