AB.6740.3.32.2015

  • Wydrukuj
  • Email
  • AB.6740.3.32.2015. Numer rejestru organu: AB.6740.3.32.2015 Data zgłoszenia: 28.08.2015 Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Opis: Przebudowa sieci elektroenergetycznej w m. Szówsko, dz. nr ewid. gr. 966/2, 967/2, 968/2, 969/2,969/3, 978/1, 2742/2, 978/3, 979, 1099/1, 2730, 2739/1, 2740, 2741, 2742/1. Termin rozpoczęcia robót: 04.10.2015 Przyjęcie zgłoszenia bez sprzeciwu dnia :  29.09.2015r.

Numer rejestru organu: AB.6740.3.32.2015

Data zgłoszenia: 28.08.2015

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Opis: Przebudowa sieci elektroenergetycznej w m. Szówsko, dz. nr ewid. gr. 966/2, 967/2, 968/2, 969/2,969/3, 978/1, 2742/2, 978/3, 979, 1099/1, 2730, 2739/1, 2740, 2741, 2742/1.

Termin rozpoczęcia robót: 04.10.2015

Przyjęcie zgłoszenia bez sprzeciwu dnia :  29.09.2015r.

 

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikowane przez: przyg.P.Lichtarki
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania

Więcej w tej kategorii: