AB.6740.3.22.2015

  • Wydrukuj
  • Email
  • AB.6740.3.22.2015. Numer rejestru organu: AB.6740.3.22.2015 Data zgłoszenia: 10.08.2015 Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Opis: Rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Korzenica, gm. Laszki, na działkach nr ewid. gr. 861, 860/4, 860/1, 606, 482, 344, 327, 326, 325, 418. Termin rozpoczęcia robót: 21.09.2015

Numer rejestru organu: AB.6740.3.22.2015

Data zgłoszenia: 10.08.2015

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Opis: Rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Korzenica, gm. Laszki, na działkach nr ewid. gr. 861, 860/4, 860/1, 606, 482, 344, 327, 326, 325, 418.

Termin rozpoczęcia robót: 21.09.2015

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikowane przez: przyg. P.P.Lichtarski
Data publikacji:

Brak działań do pokazania

Więcej w tej kategorii: