AB.6740.3.14.2015

  • Wydrukuj
  • Email
  • AB.6740.3.14.2015. Numer rejestru organu: AB.6740.3.14.2015 Data zgloszenia: 31.07.2015 Inwestor: PGE Dystybucja S.A. Opis: Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz z przyłączami i urządzeniami do rozdziału i pomiaru energii elektrycznej w celu zasilania budynków mieszkalnych w m. Sobiecin, Gmina Jarosław dz. nr ewid. gr. 13/1, 13/2, 13/4, 13/5, w m. Koniaczów, Gmina Jarosław, dz. nr ewid. gr. 356. Termin rozpoczęcia: 31.08.2015

Numer rejestru organu: AB.6740.3.14.2015

Data zgloszenia: 31.07.2015

Inwestor: PGE Dystybucja S.A.

Opis: Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz z przyłączami i urządzeniami do rozdziału i pomiaru energii elektrycznej w celu zasilania budynków mieszkalnych w m. Sobiecin, Gmina Jarosław dz. nr ewid. gr. 13/1, 13/2, 13/4, 13/5, w m. Koniaczów, Gmina Jarosław, dz. nr ewid. gr. 356.

Termin rozpoczęcia: 31.08.2015

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikowane przez: przyg. P.P.Lichtarski
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania

Więcej w tej kategorii: