AB.6740.3.21.2015

  • Wydrukuj
  • Email
  • AB.6740.3.21.2015. Numer rejestru organu: AB.6740.3.21.2015 Data zgłoszenia: 07.08.2015 Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Opis: Demontaż linii napowietrznej nN 0,4kV gołej, budowa linii napowietrznej nN 0,4kV izolowanej, budowa przyłączy napowietrznych nN 0,4kV, budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV w miejscowości Pełkinie, gm. Jarosław, na dz. nr ewid. gr. 2339/10, 2339/21, 2337/2, 2335/1, 2335/15, 2335/4, 2326/2, 2323/1, 2320, 2316/1, 2316/4, 2317/3, 2640/1, 2316/3, 2313, 2312. Termin rozpoczęcia robót: 07.09.2015 Postanowienie o uzupełnienie braków z art. 30 ust.5c PB z: 26.08.2015r.  do 30.09.2015r. Braki uzupełniono w terminie dnia:  04.09.2015r. Przyjęcie zgłoszenia bez sprzeciwu dnia :  05.10.2015r.

Numer rejestru organu: AB.6740.3.21.2015

Data zgłoszenia: 07.08.2015

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Opis: Demontaż linii napowietrznej nN 0,4kV gołej, budowa linii napowietrznej nN 0,4kV izolowanej, budowa przyłączy napowietrznych nN 0,4kV, budowa przyłącza kablowego nN 0,4kV w miejscowości Pełkinie, gm. Jarosław, na dz. nr ewid. gr. 2339/10, 2339/21, 2337/2, 2335/1, 2335/15, 2335/4, 2326/2, 2323/1, 2320, 2316/1, 2316/4, 2317/3, 2640/1, 2316/3, 2313, 2312.

Termin rozpoczęcia robót: 07.09.2015

Postanowienie o uzupełnienie braków z art. 30 ust.5c PB z: 26.08.2015r.  do 30.09.2015r.

Braki uzupełniono w terminie dnia:  04.09.2015r.

Przyjęcie zgłoszenia bez sprzeciwu dnia :  05.10.2015r.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikowane przez: przyg. P.P.Lichtarski
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania

Więcej w tej kategorii: