AB.6740.3.15.2015

  • Wydrukuj
  • Email
  • AB.6740.3.15.2015. umer rejestru organu: AB.6740.3.15.2015 Data zgloszenia: 31.07.2015 Inwestor: PGE Dystybucja S.A. Opis: Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz z przyłączami i urządzeniami do rozdziału i pomiaru energii elektrycznej w celu zasilania budynków mieszkalnych w m. Morawsko, Gmina Jarosław dz. nr ewid. gr. 150/7, 150/2, 716/3, 485/3, 485/6, 488/3, 488/2, 488/9, 489/4, 738, 492/3. Termin rozpoczęcia: 30.08.2015 Przyjęcie zgłoszenia bez sprzeciwu dnia :  31.08.2015r.

umer rejestru organu: AB.6740.3.15.2015

Data zgloszenia: 31.07.2015

Inwestor: PGE Dystybucja S.A.

Opis: Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz z przyłączami i urządzeniami do rozdziału i pomiaru energii elektrycznej w celu zasilania budynków mieszkalnych w m. Morawsko, Gmina Jarosław dz. nr ewid. gr. 150/7, 150/2, 716/3, 485/3, 485/6, 488/3, 488/2, 488/9, 489/4, 738, 492/3.

Termin rozpoczęcia: 30.08.2015

Przyjęcie zgłoszenia bez sprzeciwu dnia :  31.08.2015r.

Metryka dokumentu Rejestr zmian

Opublikowane przez: przyg. P.P.Lichtarski
Data publikacji:
Ostatnio zmieniany:
Ostatnio zmieniany przez: Barbara Wawro

Brak działań do pokazania

Więcej w tej kategorii: